(21-10-2005) Wyjaśnienia do rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie zagrożenia ptasia grypą


Warszawa, dnia 18 października 2005 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Z-CA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Janusz Związek

Wojewódzcy Lekarze Weterynarii wszyscy

GIWz.IX-400/HPAI-73/05

Szanowni Państwo

W związku z otrzymaniem przez Głównego Lekarza Weterynarii licznych zapytań w zakresie interpretacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 203, poz. 1688), chciałbym wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości:

1. rozporządzenie nie dotyczy ptaków ozdobnych ( np. kanarków, papug itp.);

2. zapis § 1 pkt.3, dotyczącego zakazu utrzymywania drobiu (kur, kaczek, gęsi, kuropatw, strusi i innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów, indyków, przepiórek, perlic) na otwartej przestrzeni rozumieć należy jako konieczność przetrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych albo utrzymywania drobiu w ograniczonej, odgrodzonej przestrzeni, która:

a. uniemożliwi dostęp drobiu, a w szczególności kaczek i gęsi do otwartych zbiorników wodnych i linii brzegowej rzek, jezior i rozlewisk wodnych,

b. uniemożliwi zanieczyszczenie paszy i wody odchodami i wydzielinami dzikich ptaków (zadawanie paszy i wody powinno odbywać się w pomieszczeniach);

3. W przypadku, gdy właściciel nie ma możliwości przetrzymywania drobiu grzebiącego lub wodnego w zamknięciu, istnieje możliwość ewentualnego przetrzymywania tych zwierząt w ograniczonym obszarze, np. na podwórzu ogrodzonym siatką z wolierą, jednakże pod stałym dozorem właścicielskim. Jednakże, w każdym przypadku, przetrzymywanie paszy, jej zadawanie ptakom oraz pojenie drobiu w gospodarstwie powinno odbywać się wewnątrz budynków, a woda używana do pojenia ptaków nie może pochodzić ze zbiorników wodnych, a jedynie może być używana woda z wodociągów lub z głębokich studni (studnie zabezpieczone odpowiednio przed zanieczyszczeniem wody przez dzikie ptaki) jak także ze źródeł strumieni w rejonach górskich. 4. W przypadku utrzymywania strusi lub innych bezgrzebieniowców, hodowca powinien zapewnić:

 ograniczenie obszaru przemieszczania się ptaków poprzez zmniejszenie wybiegów,

 organizację nadzoru nad ptakami przez pracowników ferm, tak, aby była możliwość kontrolowania wybiegów i udaremnienia dostępu dzikiego ptactwa do strusi i innych bezgrzebieniowych.

z-ca Głównego Lekarza Weterynarii

Janusz Związek

(04-10-2005) Ćwiczenia Gminne OSP - Nadziejów

Dnia 01-10-2005 w sołectwie Nadziejów odbyły się ćwiczenia gminne OSP z udziałem wszystkich 10 jednostek. Ćwiczenia pokazały czym możemy się poszcycić i czego nam jeszcze brak. Szersza informacja już wkrótce.
Artur Banasiak

Akcja Straży

OSP Łąka
Dnia 3 września 2005 r ok godz 16.00 w miejscowości Wierzbno doszło do zapalenia sadzy w przewodzie kominowym w budynku mieszkalnym. W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy sekcje gaśnicze z JRG Nysa, OSP Łąka i OSP Otmuchów oraz "drabina" z JRG Nysa. NIe zanotowano większych strat. Pożar został zduszony w zarodku.
A.B.

(28-03-2007) S E P S A

Sepsa, zwana inaczej posocznicą to ciężka reakcja zapalna organizmu na zakażenie, która prowadzi do niewydolności narządów wewnętrznych.

Sepsa nie jest chorobą, ale zespołem objawów chorobowych, które mogą być wywołane różnymi czynnikami zakaźnymi (bakterie, wirusy, pasożyty czy grzyby) w przebiegu wielu schorzeń.

Sepsa postępuje szybko i w bardzo krótkim czasie może przerodzić się w postać ciężką, prowadzącą do niewydolności wielu narządów wewnętrznych, zaburzeń krzepnięcia krwi i do śmierci.

Nie panikujmy, tylko normalnie dbajmy o swoje zdrowie, nie lekceważmy objawów chorobowych i temp ciała pow. 38 st C i poniżej 36 st. C.

Pamietać należy, że SEPSA jako taka najłatwiej rozwija się w organizamach już osłabionych (dlatego min chorują młodzi żołnierze, studenci itp) i takie osoby powinny zachować szczególna ostrożność.

Szczegółowych informacji nalęzy szukać na stronie SANEPIDU i WZK Opole (http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/)

Szef GZR A. Banasiak
Licznik odwiedzin: 211804