(20-04-2006) Samochód Gaśniczy dla OSP Wójcice

Burmistrz J. Woźniak ze strażakami przy samochodzie OSP Wójcice (Steyr 790)

W miejscowości Gurk (Karyntia) OSP Wójcice dzięki dotacji przekazanej z Urzędu Miejskiego przez Burmistrza Jana Woźniaka oraz własnej energii i zaangażowaniu zakupiła ciężki samochód gaśniczy Steyr 790. Jest to samochód wyposażony w zbiornik wodny o pojemności 2500 l wody, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 200 l, autopompę z wysokim ciśnieniem (do 40 bar) i zwijadłem szybkiego natarcia 60m. Auto posiada napęd na wszystkie cztery koła i wyposazone jest w działko gaśnicze. Wszystkie elementy zabudowy pożarniczej wykonała firma K. Rosenbauer, jedna z najlepszych na świecie.

Pomimo wieku jego mały przebieg (18 000 km) i doskonałe parametry operacyjne gwarantują jeszcze długie użytkowanie i przydatność do prawie każdego zdarzenia.

Życzymy druhom z OSP Wójcice aby samochód służył tylko do ćwiczeń.

A. Banasiak

(28-04-2006) Zjazd Gminny Związku OSP w Otmuchowie

W piątek 28 kwietnia w gościnnych podwojach Ośrodka Wypoczynkowego „Skalnik” w Sarnowicach odbył się Zjazd Gminny OSP kończący pięcioletnią kadencję 2001-2006 władz Zarządu Oddziału.
Przybyli delegaci na zjazd, przedstawiciele wszystkich OSP i ustępujące władze. Przybyli także zaproszeni goście z Burmistrzem Otmuchowa Janem Woźniakiem, jako gospodarzem gminy, na czele. Byli wśród nich sympatycy strażaków i osoby związane zawodowo z ratownictwem w osobach; Starosty Nyskiego i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Zbigniewa Majki, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie Stanisława Zaczyka, Komendanta Powiatowego PSP w Nysie bryg. Zdzisława Wójcika, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Piotra Burskiego, Przedstawiciela Biura Zarządu Wojewódzkiego OSP w Opolu Zdzisława Olejniczaka oraz naszych „pograniczników” Komendanta Placówki SG w Jasienicy Górnej mjr Jerzego Dudy i jego zastępcy por. Bolesława Banacha.

Jeszcze przed rozpoczęciem obrad wszyscy przybyli z zainteresowaniem oglądali zakupione z dotacji gminnej w Austrii samochody ratowniczo-gaśnicze. Pierwszy był Steyr 690 z OSP Maciejowice (2 t wody, pompa dwustopniowa, szybkie natarcie, 4x4, kabina 7 os.) zakupiony w styczniu br w Grossweikersdorf k. Wiednia, następny był Steyr 790 z OSP Wójcice (2,5 t wody, 200 l śr pianotwórczego, pompa dwustopniowa, szybkie natarcie, działko wodne na dachu, 4x4, kabina 7 os.) zakupiony w kwietniu w Gurk (Karyntia w pobliżu graniczy Włoskiej i Słoweńskiej). Obydwa samochody są w doskonałym stanie technicznym i gotowe do działań, a jak uczy doświadczenie ich eksploatacja (bezawaryjność) i możliwości operacyjne są na poziomie o jakim mogliśmy dotąd tylko pomarzyć. Jest to doskonałe wykorzystanie niewielkich środków gminnych przez OSP do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom i ich mieniu.
Po szczegółowych oględzinach i zachwytach nad szczegółami dobrze przemyślanych urządzeń wszyscy udali się na salę obrad.

Otwarcia Zjazdu i przywitania przybyłych dokonał Prezes Zarządu Oddziału gminnego dh Tadeusz Miza. Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano dh Artura Banasiaka, który poprowadził dalsze obrady. Dokonano wyboru komisji zjazdowych a następnie ustępujący Zarząd złożył informację ze swojej działalności. Następnym punktem programu była dyskusja, w czasie której głos zabierali zaproszeni goście i Prezesi OSP Maciejowice i Wójcice, którzy dziękowali Burmistrzowi Janowi Woźniakowi za pomoc i pieniądze na zakup samochodów. Następnie po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową prawomocności Zjazdu przystąpiono do wyborów nowego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Delegatów i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. Zjazd wybrał poniżej wymienionych druhów, którzy ukonstytuowali się następująco.
Skład Zarządu Oddziału Gminnego
1. Prezes Tadeusz Miza 2. Wiceprezes Ryszard Gołąbek 3. Wiceprezes Jan Czikinowski 4. Komendant Gminy Sylwester Łucki 5. Sekretarz Artur Banasiak 6. Skarbnik Czesław Ostrowski 7. Członek Edward Płoskonka 8. Członek Paweł Udała 9. Członek Stanisław Duraj 10. Członek Grzegorz Węgrzyn 11. Członek Czesław Goryl 12. Członek Krzysztof Mielnicki 13. Członek Andrzej Lis
Członkowie Komisji Rewizyjnej
1. Przewodniczący Kazimierz Cichewicz 2. Sekretarz Jan Chochorowski 3. Członek Tadeusz Guzik
Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego
1 Czł. Zarządu Krzysztof Mielnicki 2 Prezes OSP Nadz. Waldemar Sommer 3 K-t Gminy Sylwester Lucki
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego
1 Prezes ZOG Tadeusz Miza 2 Skarbnik ZOG Czesław Ostrowski 3 Sekretarz ZOG Artur Banasiak

Po wyborach i odczytaniu projektów uchwał oraz ich zatwierdzeniu Zjazd Oddziału Gminnego w Otmuchowie został zamknięty i wszyscy udali się na skromny poczęstunek.

Załączniki
  •   

(27-03-2006) Sytuacja po roztopach w Gminie

W godzinach popołudniowych -ok. 18.00- w wyniku intensywnych roztopów wystąpiły podtopienia w sołectwie Ulanowice (1 budynek) i w sołectwie Jarnołtów (1 budynek) oraz Łąka (zalane ogrody). Zalanych (do ok. 5 cm głębokości) zostało wiele dróg powiatowych: w Kałkowie, Jarnołtowie i Łące. Podjęto działania 3 zastępami OSP z Otmuchowa i Łąki w sile 20 ludzi i 3 samochodów. Użyto worków z piaskiem w celu zabezpieczenia posesji i skierowania wody do koryt rowów, łopatami udrożniono pobocza aby woda ściekała z jezdni do rowów i wypompowano piwnice budynku mieszkalnego w Jarnołtowie.

Zalanych zostało też wiele ha użytków rolnych.  

Szef GZR Otmuchów A. Banasiak

(28-03-2007) S E P S A

Sepsa, zwana inaczej posocznicą to ciężka reakcja zapalna organizmu na zakażenie, która prowadzi do niewydolności narządów wewnętrznych.

Sepsa nie jest chorobą, ale zespołem objawów chorobowych, które mogą być wywołane różnymi czynnikami zakaźnymi (bakterie, wirusy, pasożyty czy grzyby) w przebiegu wielu schorzeń.

Sepsa postępuje szybko i w bardzo krótkim czasie może przerodzić się w postać ciężką, prowadzącą do niewydolności wielu narządów wewnętrznych, zaburzeń krzepnięcia krwi i do śmierci.

Nie panikujmy, tylko normalnie dbajmy o swoje zdrowie, nie lekceważmy objawów chorobowych i temp ciała pow. 38 st C i poniżej 36 st. C.

Pamietać należy, że SEPSA jako taka najłatwiej rozwija się w organizamach już osłabionych (dlatego min chorują młodzi żołnierze, studenci itp) i takie osoby powinny zachować szczególna ostrożność.

Szczegółowych informacji nalęzy szukać na stronie SANEPIDU i WZK Opole (http://www.wzk.opole.uw.gov.pl/)

Szef GZR A. Banasiak
Licznik odwiedzin: 211803